Φυσικοθεραπευτήριο Φουντουλάκη-Τσουρουνάκη

Ο Τίτλος του άρθρου

Ο υπότιτλος του άρθρου που ίσως να είναι λίγο μεγάλος αλλά καλό θα ήταν να μην ξεπεράνει τις 300 λέξεις

Στο λεμφοίδημα δεν υπάρχουν συντηρητικά ή χειρουργικά μέτρα που θα το αποκαταστήσουν πλήρως . Όμως μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά και να διατηρηθεί μέσω της ολοκληρωμένης αποσυμφορητική θεραπείας λεμφοιδήματος, αναβαθμίζοντας κατά πολύ την ποιότητα ζωής ενός ατόμου που πάσχει από αυτό .

Η ολοκληρωμένη αποσυμφορητική θεραπεία λεμφοιδήματος περιλαμβάνει

Τεχνικές Λεμφικής Παροχέτευσης με τα χέρια (MLD)

Η λεμφική παροχέτευση πραγματοποιείται με ήπιες τεχνικές που εφαρμόζονται στο δέρμα, χωρίς όμως να γλιστράμε σε αυτό. Σκοπό έχουν να ενεργοποιήσουν το λεμφικό σύστημα και να επιταχύνουν την μεταφορά της λέμφου – οιδήματος. Η κατεύθυνση των χειρισμών που ακολουθούμε εξαρτάται από το είδος του λεμφοιδήματος . Οι τεχνικές αυτές δεν πρέπει να είναι επώδυνες ή δυσάρεστες μιας και ο πόνος δημιουργεί σπασμό στα λεμφαγγεία .

Περίδεση της περιοχής του οιδήματος

Μετά τις τεχνικές λεμφικής παροχέτευσης, χρειάζεται να περιδένουμε το άκρο με ειδικούς επιδέσμους, ώστε να εμποδίζουμε το οίδημα να επανέλθει . Ακόμα εφαρμόζουμε αφρώδη υλικά μεταξύ δέρματος και επιδέσμων ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ο επίδεσμος να δυσχεραίνει την κυκλοφορία των υγρών (αίματος – λέμφου) , Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα καλύτερα αποτελέσματα μετά εφαρμογή των επιδέσμων είναι όταν ακολουθούνται από κίνηση , για αυτό η περίδεση με επιδέσμους πρέπει να επιτρέπει την κίνηση και όχι να την περιορίζει.

Ανάρροπη θέση

Αποτελεί την πιο κλασική μέθοδο αντιμετώπισης των οιδημάτων αφού η ανύψωση του άκρου, εκμεταλλεύεται την βαρύτητα ώστε να βοηθήσει το οίδημα να κινηθεί προς περιοχές που λειτουργεί η φυσιολογική παροχέτευση.

Η αποσυμφορητική θεραπεία λεμφοιδήματος χωρίζεται σε δύο φάσεις:

Τη φάση μείωσηςαποσυμφόρησης του οιδήματος), η οποία περιλαμβάνει κυρίως το μασάζ λεμφικού τύπου και την κατάλληλη χρήση συμπιεστικών επιδέσμων .Η συχνότητα των θεραπειών είναι καθημερινή και η διάρκεια της θεραπείας ανάλογη με το λεμφοίδημα . Μόλις το οίδημα έχει αποσυμφορηθεί κατά 70-80%, λαμβάνονται μέτρα για το «συμπιεστικό ένδυμα».

Τη φάση συντήρησης και βελτίωσης, η οποία γενικά περιλαμβάνει τη χρήση του κατάλληλου «συμπιεστικού ενδύματος» . Η συχνότητα των θεραπειών είναι 2 με 3 φορές τον μήνα και η διάρκεια θεραπείας είναι δια βίου.

Περιπτώσεις ασθενών μας


Τα αποτελέσματα ολοκληρωμένης αποσυμφορητικής θεραπείας λεμφοιδήματος:

Αφήστε μια απάντηση

Close Menu