Φυσικοθεραπευτήριο Φουντουλάκη-Τσουρουνάκη

Ο Τίτλος του άρθρου

Ο υπότιτλος του άρθρου που ίσως να είναι λίγο μεγάλος αλλά καλό θα ήταν να μην ξεπεράνει τις 300 λέξεις

Λεμφοίδημα

H παθολογική κατάσταση κατά την οποία δημιουργείται παθολογική συσσώρευση λέμφου στους ιστούς ή ανεπαρκής απορροή της από αυτούς, με αποτέλεσμα τη διόγκωση (οίδημα) σε κάποια περιοχή του σώματος, συνήθως των άνω ή κάτω άκρων, χωρίς όμως να αποκλείεται η εμφάνιση του και σε άλλα μέρη του σώματος.

0 Comments
Λεμφοίδημα
Ενδεικτική περίπτωση λεμφοιδήματος άνω άκρου

Τέλος διαθέσιμων άρθρων

Τέλος διαθέσιμων άρθρων.

Close Menu