Φυσικοθεραπευτήριο Φουντουλάκη-Τσουρουνάκη

Ο Τίτλος του άρθρου

Ο υπότιτλος του άρθρου που ίσως να είναι λίγο μεγάλος αλλά καλό θα ήταν να μην ξεπεράνει τις 300 λέξεις

Λεμφική μάλαξη

Ένα σύνολο επιστημονικών χειρισμών, που έχουν ως σκοπό την ενεργοποίηση του λεμφικού συστήματος και την διευκόλυνση της φυσιολογικής λεμφικής παροχέτευσης

0 Comments

Λεμφοίδημα

H παθολογική κατάσταση κατά την οποία δημιουργείται παθολογική συσσώρευση λέμφου στους ιστούς ή ανεπαρκής απορροή της από αυτούς, με αποτέλεσμα τη διόγκωση (οίδημα) σε κάποια περιοχή του σώματος, συνήθως των άνω ή κάτω άκρων, χωρίς όμως να αποκλείεται η εμφάνιση του και σε άλλα μέρη του σώματος.

0 Comments
Λεμφοίδημα
Ενδεικτική περίπτωση λεμφοιδήματος άνω άκρου

Τέλος διαθέσιμων άρθρων

Τέλος διαθέσιμων άρθρων.

Close Menu