Φυσικοθεραπευτήριο Φουντουλάκη-Τσουρουνάκη

Ο Τίτλος του άρθρου

Ο υπότιτλος του άρθρου που ίσως να είναι λίγο μεγάλος αλλά καλό θα ήταν να μην ξεπεράνει τις 300 λέξεις

Περνώντας στη δεύτερη φάση θεραπείας του λεμφοιδήματος, την φάση συντήρησης, τα συμπιεστικά ενδύματα κρίνονται απαραίτητα ως αντικατάσταση στην χρήση των επιδέσμων. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να γίνει μια εξατομικευμένη μέτρηση του σκέλους από εξειδικευμένο θεραπευτή στις μετρήσεις ώστε να χρησιμοποιηθεί και το ανάλογο ένδυμα. Η μέτρηση του ενδύματος από μόνη της δεν καθορίζει και την τελική μορφή του.

Παράγοντες που διαμορφώνουν την επιλογή του συμπιεστικού ενδύματος:

 1. Σοβαρότητα του οιδήματος, έκταση οιδήματος – στάδιο οιδήματος.
 2. Επιπρόσθετες διαταραχές, δερματικές λοιμώξεις, καρδιακή και νεφρική ανεπάρκεια.
 3. Μυοσκελετική ικανότητα του ασθενή να δεχθεί την ανάλογη πίεση από το ένδυμα αλλά και να το φορέσει.
 4. Επιλογή βαθμού συμπίεσης, κλάση 1 έως 4.
 5. Επιλογή πλέξης, επίπεδη ή κυκλική.
 6. Επιλογή υλικού, βαμβακερή .

Ο ρόλος των συμπιεστικών ενδυμάτων είναι να παρέχουν μια διαρκή σταθερή συμπίεση στο προσβεβλημένο άκρο με άνετο και λειτουργικό τρόπο. Παρόλο που η πιο αποτελεσματική μορφή συμπίεσης προέρχεται από τους επιδέσμους η δυσχέρεια στην καθημερινή τους εφαρμογή κάνει την χρήση τους μη λειτουργική πέρα από την φάση μείωσης του οιδήματος.

Συμπιεστικά ενδύματα ενδεικτικα: Κάλτσες λεμφοιδήματος

Τύποι συμπιεστικών ενδυμάτων

Τα συμπιεστικά ενδύματα ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής τους χωρίζονται σε δυο κατηγορίες, στα ενδύματα κυκλικής και επίπεδης πλέξης. Τα ενδύματα κυκλικής πλέξης πλέκονται σε κυλινδρική μηχανή με συγκεκριμένο αριθμό βελονών στην περίμετρο. Η αύξηση ή μείωση της περιμέτρου του ενδύματος γίνεται με αραίωση ή πύκνωση αντίστοιχα της πλέξης των νημάτων. Όσο πιο μικρή είναι η περίμετρος του ενδύματος τόσο πιο πυκνή είναι και η πλέξη του και αντίθετα όσο πιο μεγάλη η περίμετρος τόσο πιο αραιή και η πλέξη. Τα ενδύματα επίπεδης πλέξης πλέκονται σε μηχανή επίπεδα και ενώνονται με ραφή.

Διαφορές μεταξύ ενδυμάτων κυκλικής και επίπεδης πλέξης

Επίπεδης πλέξης

 • Υψηλή πίεση κατά την κίνηση
 • Δεν δρα σαν αιμοστατική ταινία
 • Ομοιόμορφη κατανομή πίεσης
 • Χαμηλή πίεση ηρεμίας
 • Ακριβής αντιστοίχιση στις μετρήσεις
 • Μεγάλο κόστος κατασκευής

Κυκλικής πλέξης

 • Χαμηλή πίεση κατά τη κίνηση
 • Δρα σαν αιμοστατική ταινία
 • Ανόμια κατανομή πίεσης
 • Υψηλή πίεση ηρεμίας
 • Πιθανή απόκλιση σε δυσανάλογα άκρα
 • Μικρό κόστος κατασκευής

Αφήστε μια απάντηση

Close Menu